WickedmindedChika

Bujrum ljudi u moju glavu,dosadno i strasno mi je samoj tu..!

24.02.2018.

#Psycho #Posty #Malony



Damn, my AP goin' psycho, lil' mama bad like Michael..

Pjevusim
Smjesim se
Kod mame sam
Cekam sutra njemu da se vratim.
Opet sve je isto..
Dobro je.
Dobar je.
Dobra sam.